Forside Udskriv

Q & A FotoSan®

Virker lysaktiveret desinfektion også på anaerobe bakterier?  Ja, LAD virker på både aerobe og anaerobe bakterier. 
Anaerobe bakterier kan både være Gram-pos og Gram-neg. Det der er måske ligger i spørgsmålet er spekulation om, hvorvidt anaerobe bakterier kan dræbes når LAD processen kræver tilstedeværelse af ilt. Svaret er igen ja. De anaerobe bakterier ligger godt nok gemt i en biofilm, men der skal depureres først. Det ødelægger delvis biofilmen, men endnu vigtigere så angriber de aktive iltforbindelser de polysaccharider biofilmen består af. Den klippes simpelthen i stykker, hvorefter bakterierne er eksponeret. Husk også på, at der er ilt i den agent, der sprøjtes ind i pochen.
   
Virker lysaktiveret desinfektion både på Gram-pos og Gram-neg bakterier?  Ja, det virker på såvel gram-pos som gram-neg bakterier. ,I litteraturen er det beskrevet at gam-negative bakterier er sværere at slå ihjel med LAD. Det passer meget godt med teorien, idet disse bakterier har en ekstra membran der beskytter dem. Dog er det således at et studie der er udført med FotoSan® på Bern Universitet (parodontologisk afdeling) på en lang række bakterierstammer viser det modsatte. Her var det faktisk de gram-negative bakterier der var mest følsomme for behandlingen.
   
Hvorfor påvirker LAD ikke humane celler? Toluidin blå binder sig ikke til intakte humane celler. De dannede iltforbindelser har en ekstrem kort levetid (nanosekunder), så iltforbindelserne skal dannes lige op ad “target” for at påvirke dette. Det kan også nævnes at toluidin blå anvendes til diagnostik af mundhule cancer. Her er det som en mundskyllevæske som gurgles. Hvis der er maligne, eller præ-maligne forandringer binder toluidin blå sig til disse fordi der er celleskade og eksponerede cellestrukturer, i modsætning til intakte celler.
   
Hvordan kan det være at det kun de “dårlige” bakterier” LAD dræber?  Det er det heller ikke. Alle bakterier vil blive dræbt - i varierende hastighed - men de gode bakterier får overtaget efterfølgende. Der er tale om ren konkurrencehæmning, de gode bakterier - som der jo er flest af - kvæler simpelthen de dårlige. 
Kliniske data viser at baterologiske resultaer bliver bedre i perioden 6-12 uger sammenlignet med perioden 0-6 uger, selv efter kun én behandling.
   
Hvad med dry socket. Virker LAD på det? Der er ikke offentliggjort studier på dry socket og LAD. 
   
Kan man behandle direkte på åbent væv? Og når det bløder? Ja, det kan man sagtens. Flere tandlæger har bemærket, at der er en hæmostatisk effekt af behandlingen,  og det kan forklares ved at iltforbindelserne reagerer med blod og provokerer koagulation.
   
Kan man købe FotoSan® agent og anvende sammen med en anden lampe? I princippet ja, vel at mærke hvis den anden lampe har bølgelængdespektrum med max omkring 630 nm. Hvis den ikke er lige så kraftig skal man også tage højde for den ekstra behandlingstid. Husk at det er den afsatte energi der er afgørende, dvs effekt gange tid. Så den halve udgangseffekt betyder den dobbelte behandlingstid.
 
Hvorfor Hvordan Testimonials
Produkt Funktion Teknisk
Videnskab Presse Q & A