Forside Udskriv

Hvorfor FotoSan®

Der er så mange gode grunde til at anvende FotoSan® LAD behandling.

Eftersom det er nemt at integrere på klinikken, så er det egentlig bare at komme igang.
Den glæde, det giver at behandle med FotoSan®, og se den overvældende positive effekt, er i sig selv en stor tilfredsstillelse. FotoSan® er et oplagt udstyr for både tandlæger og tandplejere.

De gode grunde er, at:

1. Effekten er umiddelbar
2. Det er effektivt imod alle mikroorganismer
3. Der er tale om dosisafhængig effekt
4. Der er ingen resistensudvikling hos mikroorganismerne
5. Behandlingen kan gentages ubegrænset
6. Der er ingen kendte bivirkninger

Men lad os lige se på princippet bag behandlingsmetoden, så er det nemmere at forstå fordelene:

Princippet

- En fotosensitizer binder sig til mikroorganismernes overflade
- Fotosensitizeren absorberer lys i et specifikt spektrum, og optager dermed energi
- Den optagne energi påvirker tilstedeværende O2, som spaltes til enten O- eller O•, som
  fælles kaldes ROS (= Reactive Oxigen Specimen)
- ROS er stærkt reaktivt og destruerer mikrobielle cellevægge og andre strukturer momentant

LAD princippet er ikke bare virksomt overfor bakterier, men også andre mikroorganismer som vira, svampe og protozoer. De anvendte fotosensitizere har langt ringere affinitet for mammale celler, hvorfor der ikke ses nogle påvirkninger af disse, og dermed ikke nogen bivirkninger i praksis ved behandlingen.

De dannede reaktive iltforbindelser (ROS) har en meget kort levetid ( få nanosekunder) og bevæger sig kun over meget korte afstande (få mikrometer). Dette er også medvirkende til at der ikke er påvirkning af humane celler.

Download fulstændig oversigt over kliniske virkninger

De 6 fordele ved FotoSan® LAD behandling:

1. Umiddelbar effekt.

“ Du vil have det bedre i morgen” er formodentlig den mest udtalte sætning af læger og tandlæger gennem tiderne. Tænk hvis virkningen i stedet for var umiddelbar!
Du har en patient i stolen med akut infektion, pericoronitis måske. Du behandler med FotoSan® et eller to minutter, og før patienten forlader stolen, er symptomerne væk. Du vælger måske endda at fjerne tanden med det samme.
LAD effekten er bogstavelig talt umiddelbar, idet den kemiske reaktion kun tager en brøkdel af et sekund.


2. Effektivt mod alle mikroorganismer.

Kan du forestille dig et produkt der dræber ALLE mikroorganismer, ikke kun  nogle bakterier, men alle bakterier, og ikke kun bakterier, men også vira og svampe? 
Et sådan produkt ville være et ægte vidundermiddel og findes selvfølgelig ikke?? Men FotoSan® er sådan et produkt - selvfølgelig med de begrænsninger applikationen af teknologien giver: 1) Fotosensitizer skal kunne nå til målet og 2) lyset skal kunne nå til fotosensitizeren.
Har du tilstrækkelig adgang ser du resultaterne!
 

3. Dosis-afhængig effekt.

Lægemidler er generelt dosisafhængige, så det er efter bogen, men i denne sammenhæng betyder det at du uden bivirkninger eller risici kan behandle indtil den ønskede effekt er opnået. Alle mikroorganismer er (selvfølgelig) ikke lige sensitive for LAD behandlingen. Kort fortalt: større og mere komplekse cellestrukturer skal have mere behandling (højere dosis). Basis princippet består imidlertid - behandler du længe nok dør alle mikroorganismer!
 

4. Ingen resistensudvikling.

En af de største udfordringer inden for sundhedsbehandling er udviklingen af “superbugs”. Genetiske principper dikterer, at bakterier udvikler resistens overfor alle antibiotika over tid. Men når den destruerende virkning sker på en brøkdel af et sekund, er dette ikke en risiko.
 

5. Behandling kan gentages ubegrænset.

Denne egenskab er en logisk konsekvens af ovennævnte genskaber, men fortjener alligevel at blive fremhævet. Hvorfor? Ja, du kan vælge at behandle en PA patient med systemisk antibiotika, men hvad med næste gang? Vil du gentage det hver 3. til 6. måned resten af livet hvis nødvendigt? Nej, selvfølgelig ikke, og det bør heller  ikke være nødvendigt med LAD. MEN du kan vælge at behandle lige så tit, det er påkrævet uden bivirkninger eller risici.
 

6. Ingen bivirkninger.

Der er ikke rapporteret nogen som helst bivirkninger af behandlingen.Men hvorfor det? For “normalt” er en potent behandling forbundet med bivirkninger. Forklaringen er klar: Fotosensitizeren binder sig ikke til overfladen af normale humane celler, men derimod til alle typer mikroorganismer. De reaktive oxygen forbindelser (ROS), der dannes, har en ekstremt kort levetid (nano sekunder). De ødelægger derfor kun de strukturer, fotosensitizeren er bundet til, simpelthen fordi de kun er effektive indenfor denne korte rækkevidde.
 
 
Hvorfor Hvordan Testimonials
Produkt Funktion Teknisk
Videnskab Presse Q & A